Charles University - Faculty of Arts - UAA - Přijímací zkoušky


Informace o přijímacím řízení

obor Anglistika a amerikanistika
(pro červen 2009)STUDIUM ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY V AKADEMICKÉM ROCE 2009/2010

Ve studijním roce 2009/2010 bude otevřeno
 • tříleté PREZENČNÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ
 • tříleté PREZENČNÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM DVOUOBOROVÉ
  Možná kombinace s obory:
  • Czech for hearing-impaired (Čeština v komunikaci neslyšících)
  • Czech language and literature (Český jazyk a literatura)
  • French philology (Francouzská filologie)
  • Spanish studies (Hispanistika)
  • Indian studies (Indologická studia se specializací sanskrt)
  • Italian studies (Italianistika)
  • South-eastern European studies (Jihovýchodoevropská studia)
  • German language and literature (Německý jazyk a literatura)
  • Central European studies (Středoevropská studia)
  • Eastern European Studies (Východoevropská studia)
  • Philosophy (Filozofie)
  • Religious studies (Religionistika)
  • Ethnology (Etnologie)
  • Classical archeology (Klasická archeologie)
  • Logic (Logika)
  • Theatre studies (Divadelní věda)
  • Political science (Politologie)
  • Finnish studies (Finská studia)
  • Phonetics (Fonetika)
  • Latin (Latina)
  • Norwegian studies (Norská studia)
  • Modern Greek (Novořečtina)
  • Ancient Greek (Starořečtina)
  • Swedish studies (Švédská studia)
  • Intercultural communication (translation studies): Czech - French
   (Francouzština pro mezikulturní komunikaci)
  • Intercultural communication (translation studies): Czech - German
   (Němčina pro mezikulturní komunikaci)
  • Intercultural communication (translation studies): Czech - Russian
   (Ruština pro mezikulturní komunikaci)
  • Intercultural communication (translation studies): Czech - Spanish
   (Španělština pro mezikulturní komunikaci)
  Předpokládaný počet přijatých v bakalářském studiu celkem = 80
 • dvouleté PREZENČNÍ MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Předpokládaný počet přijatých = 60

Bližší informace o přijímacím řízení a studiu lze získat 10. ledna 2009 v 9.00 (místnost č. 131), kdy se v hlavní budově UKFF koná den otevřených dveří.
popř. na společném sekretariátě Ústavu anglického jazyka a didaktiky a Ústavu anglofonních literatur a kultur (místnost č. 105).

Informace získáte také osobně: Ústav anglistiky a amerikanistiky, Nám. J. Palacha 2, Praha 1, 116 38, tel. 221 619 341.