česko-irské styky
bibliografie knižní a časopisecká

Překlady irské a anglo-irské literatury do češtiny a slovenštiny. Československé ohlasy na Irsko a irskou kulturu.
Tato bibliografie byla laskavě podpořena ze zdrojů Rady pro kulturní vztahy irské vlády.czech-irish relations
bibliography of books and articles

Translations of Irish and Anglo-Irish Literature into Czech and Slovak. Czech and Slovak Reflections on Ireland and Irish Culture.
The bibliography has been kindly supported by the Cultural Relations Committee of the Irish Government.

ÚVOD A ZDROJE
VYHLEDÁVÁNÍ

-
OVERVIEW AND SOURCES
SEARCH

Sestavil/Developed by: Daniel Samek
Počítačové zpracování/Digitalised by: Helena Znojemská and Zdeněk Tábor
Spolupráce/Assisted by: Ondřej Pilný and the Centre for Irish Studies, Charles University